Arbetsplatsstrategi och förändringsledning vid utveckling av kontorsmiljö och arbetssätt

Välkommen till Workflow

Vi tillhandahåller tjänster för företag och organisationer som står inför en förändring av sina kontorslokaler. Vi har kompetens inom förändringsledning, projektledning och strategisk rådgivning. Vi skräddarsyr projektet efter era behov.

Vi som arbetar med utveckling av kontorslösningar och arbetssätt har i många år pratat om vikten att skapa en attraktiv och flexibel arbetsplats. Det blir ännu viktigare och tydligare nu när majoriteten av verksamheters medarbetare har vant sig att arbetat på distans – hur skall man locka tillbaka medarbetarna igen, vad är det som gör att vi vill komma till kontoret och hur bör vi utforma kontoret för att möta våra medarbetares behov i deras dagliga arbete?

Detta är superviktiga frågor som verksamheter bör fundera kring för att hitta en framtidssäker lösning som är hållbart och attraktiv.

 

Artikel:

Därför måste dina unika behov styra den nya kontorsdesignen – Läs mer

Vårt format för förändringsarbete och projektledning:

Arbetsplatsstrategi

  • Tillsammans med ledningsgruppen arbetar vi fram en målbild för era kontorslokaler som leder till en långsiktig arbetsplatsstrategi.
  • Kartlägga arbetssättet – vilka behov och arbetsuppgifter har vi, hur påverkar det våra lokaler.
  • Beläggningsgrad i befintlig kontor – hur utnyttjar vi våra ytor och vad får det för konsekvens vid en förändring.
  • Kommunikationsstrategi som stödjer förändringen och skapar dialog och delaktighet samt leder till en gemensam målbild.

Förändringsledning

Workshops för ledare och medarbetare
Skapa förståelse för det nya arbetssättet
– Vad innebär det för mig som ledare?
– Vad innebär det för mig som medarbetare?

Workshop Förhållningssätt
Hur förhåller vi oss till varandra och våra nya lokaler, hur förhåller vi oss till ett nytt arbetssätt?

Kommunikation
– Skapa dialog och delaktighet genom hela resan till det nya kontoret och det nya arbetssättet.

På plats i det nya kontoret
– Uppföljning med ledare och medarbetare.
– Utvärdering av nya kontoret och nytt arbetssätt. Har vi lyckats, vad behöver vi förbättra, hur fortsätter vi arbeta med förändringen?

Projektledning

Från start till ”up and running” i ny kontorslokal.

Vi hjälper till med framtagning av budget och tidsplan för projektet och med samordning av olika tjänster och leveranser.

Vi bistår med rådgivning i olika skeden under projektets gång.

Vår utmaning var att vi saknade flexibilitet i vår kontorslokal. Vi hade fasta platser och blev snabbt trångbodda när organisationen växte även om vi hade en tillräckligt stor yta. Workflow har varit en ovärderlig hjälp för oss i vårt arbete mot det nya kontoret och arbetssättet.   Christel har också bidragit med många skratt på vägen

Helena Martini

HR Chef, Atrium Ljungberg

Kontakta Workflow:

 

15 + 7 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att Workflow Project AB lagrar de kontaktuppgifter du lämnar