Om Christel Sambor

Christel har jobbat i över 20 år med projektledning och förändringsledning kopplat till nya kontor och nya sätt att arbeta.

Hon är innovationsledare och har en bakgrund inom HR, är utbildad coach och facilitator.

”Det är otroligt mycket som händer inom kontor och nya arbetssätt, tekniken har påverkat vårt beteende och våra behov. Att komma in på kontoret och både kunna arbeta fokuserat, samarbeta med andra och att det finns en social miljö som är tilltalande är avgörande för att lyckas som organisation idag. Det fungerar inte längre med att alla skall få ett eget skrivbord, man behöver identifiera arbetssättet dvs. vilka arbetsuppgifter gör vi, vad har vi för behov av möten och enskilt arbete, samarbete etc. och planera kontoret utifrån det.”