Referenser

Vår utmaning var att vi saknade flexibilitet i vår kontorslokal. Vi hade fasta platser och blev snabbt trångbodda när organisationen växte även om vi hade en tillräckligt stor yta. Vi behövde tänka nytt och hitta en arbetsplats och ett arbetssätt som speglade våra värderingar. Med det aktivitetsbaserade arbetssättet såg vi en möjlighet att skapa en kreativ miljö som gav förutsättningar för effektivt och produktivt arbete och som samtidigt visar att vi ligger i framkant vad gäller utvecklingen av framtidens kontor.

Workflow har varit en ovärderlig hjälp för oss i vårt arbete mot det nya kontoret och arbetssättet. Christel har med sin långa erfarenhet och breda kompetens inom förändringsledning bidragit med vägledning, strategi och trygghet så att vi framgångsrikt kunnat uppnå våra mål. Vi är mycket tacksamma för Christels värdefulla insats och det samarbete vi har haft med Workflow. Christel har också bidragit med många skratt på vägen.

Helena Martini
HR-Chef

”Arbetet att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt är inte något man bör ta med en klackspark. Hur en sådan förändring upplevs är ju ofta mycket olika från person till person – och det måste man ha respekt för. Christel Sambor och Workflow bidrog stort till att landa Tikkurilas förändringsresa på ett ödmjukt, lyhört, drivande och inspirerande sätt. Under resans gång tillkom dessutom flera andra utmaningar. Parallellt med övergången till aktivitetsbaserat genomfördes till exempel även en större centralisering av olika funktioner inom koncernen. Detta fångade Christel upp och hjälpte till att integrera med den pågående förändringsprocessen på ett mycket bra sätt.  Tikkurilas ambition var att skapa ett kontor som stöttar ett brett och effektivt samarbete på tvärs i hela organisationen. Vi ville också skapa en arbetsmiljö som avspeglar både vårt företag, våra produkter och det vi gör på ett attraktivt och inspirerande sätt. Med tanke på att vi alla är varandras arbetsmiljö, var det också ett uttalat mål att vi inte bara skulle skapa en funktionell och snygg yta. Att på riktigt få med våra medarbetare på förändringsresan var en av våra absolut viktigaste nyckelfaktorer – och där bidrog Workflow med både expertis och smarta idéer. Vi är mycket nöjda med samarbetet och resultatet!”.

 

Carina Sesser Nylund

Pr & Corporate communications manager Sweden, group communications

Vi tog ett beslut att börja arbeta aktivitesbaserat efter att i många år suttit i egna rum och öppna landskap. Att förankra processen internt och att jobba med förändringen genom stor involvering av medarbetare såg vi som avgörande för att lyckas.

Workflow har varit ett otroligt stöd under denna resan. Christel har bidragit med stöd i förändringsledning och erfarenheter från tidigare projekt och har stor kunskap kring nya sätt att arbeta.
Vårt mål med förändringen var att ha en mer dynamisk arbetsmiljö, samverka över avdelningar och vara en mer attraktiv arbetsgivare – det har vi verkligen lyckats med.
Vi är mycket nöjda med vårt nya aktivitesbaserade kontor och med samarbetet med Workflow

 

Martina Stenberg
Head Of HR